Om Fukt och Byggkonsult AB

Fukt och Byggkonsult AB är ett oberoende konsultföretag, med inriktning på byggnadsbesiktningar, fuktskador och byggskador. Kompetensen i företaget består idag av Richard Gustavsson, Anders Bergendahl och Glenn Karlsson. Tillsammans har vi över 40 år i branschen, och har under denna tid införskaffat stor kunskap och erfarenhet både genom utbildningar och utförda uppdrag.
Fukt och Byggkonsult AB's målsättning är att alltid leverera högsta kvalitet. Vi vet att det finns ett behov av tydligare protokoll och rapporter, högre servicegrad, samt bättre pedagogik än vad som är "standard" i branschen.
Vi är av finansinspektionen godkända försäkringsmäklare och tillhandahåller försäkringslösningar för de flesta fastighetsaffärer via Gar-Bo Försäkringar AB.

Richard Gustavsson är byggnadsingenjör och har varit i branschen sedan 2007. Har under denna tid arbetat med i stort sett alla förekommande uppdrag inom branschen. Har stor erfarenhet av byggskadeutredningar, tvistemålsbesiktningar och fuktproblematik, men arbetar i nuläget mest med överlåtelsebesiktningar. Är sedan 2009 certifierad för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

Anders Bergendahl är byggtekniker med över 10 års erfarenhet inom branschen, och har utfört tusentals överlåtelsebesiktningar. Har erfarenhet av alla möjliga typer av uppdrag, men är specialiserad på överlåtelsebesiktningar. Är även certifierad för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

Glenn Karlsson har arbetat i branschen sedan 2006 och är en komplett besiktningsman med både bred erfarenhet och spetskompetens.
Han har utfört tusentals överlåtelsebesiktningar och energideklarationer, men har på senare år i huvudsak varit inriktad på utredningar av fukt och inomhusmiljö samt byggskadeutredningar. Innehar certifiering för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

fobkab Krypgrund VindBesiktning tak provhål bilarGrund Tak Tak2

Vårt verksamhetsområde är främst västra Sverige, från Göteborg och norröver till Strömstad samt Trollhättan och Vänersborg med omnejd. Uppdrag har dock utförts långt från basen, bland annat i Stockholm, Östersund, Skåne och Småland på specifik efterfrågan. Ingenting är omöjligt.

Vi är anslutna till SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) och följer SBR's Etiska regler - God ingenjörssed. Vi besiktigar dock inte enligt den så kallade SBR-modellen, eftersom vi utför en mer omfattande besiktning och har en mer utförlig dokumentation.
Fukt och Byggkonsult AB är godkända av Gar-Bo Besiktning AB samt Raksystems/Independia Besiktning AB för att utföra överlåtelsebesiktningar enligt respektive modell, och har konsultansvarsförsäkring samt särskild ansvarsförsäkring för utförande av överlåtelsebesiktning.

sbr        garbo        I/R


KONTAKTA OSS PÅ 010 167 99 99