Om Fukt och Byggkonsult AB

Fukt och Byggkonsult AB är ett oberoende konsultföretag, med inriktning på byggnadsbesiktningar, fuktskador och byggskador. Kompetensen i företaget består idag av Richard Gustavsson, Anders Bergendahl, Glenn Karlsson och Frans Bengtsson. Tillsammans har vi över 50 år i branschen, och har under denna tid införskaffat stor kunskap och erfarenhet både genom utbildningar och utförda uppdrag.
Fukt och Byggkonsult AB's målsättning är att alltid leverera högsta kvalitet. Vi vet att det finns ett behov av tydligare protokoll och rapporter, högre servicegrad, samt bättre pedagogik än vad som är "standard" i branschen. Till skillnad från många andra i branschen utför vi aldrig mer än en besiktning om dagen. Kvalitet kräver noggrannhet, noggrannhet kräver tid.
Vi är av finansinspektionen godkända försäkringsförmedlare och tillhandahåller försäkringslösningar för de flesta fastighetsaffärer via Gar-Bo Försäkringar AB.

Richard Gustavsson är byggnadsingenjör och har varit i branschen sedan 2007. Har under denna tid arbetat med i stort sett alla förekommande uppdrag. Har stor erfarenhet av byggskadeutredningar, tvistemålsbesiktningar och fuktproblematik, men arbetar i nuläget mest med överlåtelsebesiktningar, förutom att driva företaget framåt. Är sedan 2009 certifierad för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

Anders Bergendahl är byggtekniker med över 10 års erfarenhet inom branschen, och har utfört tusentals överlåtelsebesiktningar. Har erfarenhet av alla möjliga typer av uppdrag, men är specialiserad på överlåtelsebesiktningar. Är även certifierad för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

Glenn Karlsson har arbetat i branschen sedan 2006 och är en komplett besiktningsman med både bred erfarenhet och spetskompetens.
Han har utfört tusentals överlåtelsebesiktningar och energideklarationer, men har på senare år i huvudsak varit inriktad på utredningar av fukt och inomhusmiljö samt byggskadeutredningar. Innehar certifiering för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

Frans Bengtsson är vår senaste stjärnrekrytering. Frans erfarenhet från byggbranschen sträcker sig ungefär 14 år bakåt i tiden. De senaste fyra åren har han arbetat med överlåtelsebesiktningar och fukt- och byggskadeutredningar. Innan detta har han en gedigen bakgrund som snickare där arbetet bland annat bestod av nybyggnation, renoveringar, vattenskador och våtrumsbyggnationer. Frans arbetar lugnt och metodiskt och är precis så där noggrann som krävs för att leverera den kvalitet som vi står för. Återkommande topplaceringar i kundnöjdhetsundersökningar hos föregående arbetsgivare vittnar om detta. Frans börjar hos oss den 1 mars.

Krypgrund Vind Besiktning takprovhål bilar Grund Tak Tak2 Bengtsson

Vårt verksamhetsområde är främst västra Sverige, från Göteborg och norröver till Strömstad samt Trollhättan och Vänersborg med omnejd. Uppdrag har dock utförts långt från basen, bland annat i Stockholm, Östersund, Skåne och Småland på specifik efterfrågan. Ingenting är omöjligt.

Vi är anslutna till SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) och följer SBR's Etiska regler - God ingenjörssed. Vi besiktigar dock inte enligt den så kallade SBR-modellen, eftersom vi utför en mer omfattande besiktning och har en mer utförlig dokumentation.
Fukt och Byggkonsult AB är godkända av Gar-Bo Besiktning AB samt Raksystems/Independia Besiktning AB för att utföra överlåtelsebesiktningar enligt respektive modell, och har konsultansvarsförsäkring samt särskild ansvarsförsäkring för utförande av överlåtelsebesiktning.

sbr        garbo        boverket       I/R


KONTAKTA OSS PÅ 010 167 99 99