Om Fukt och Byggkonsult AB

Fukt och Byggkonsult AB är ett oberoende konsultföretag, med inriktning på byggnadsbesiktningar, fuktskador och inomhusmiljöproblem. Kompetensen i företaget består idag av Richard Gustavsson och Anders Bergendahl. Tillsammans har vi 25 år i branschen, och har under denna tid införskaffat stor kunskap och erfarenhet både genom utbildningar och utförda uppdrag.
Fukt och Byggkonsult AB's målsättning är att alltid leverera högsta kvalitet. Vi vet att det finns ett behov av tydligare protokoll och rapporter, högre servicegrad samt bättre pedagogik än vad som är "standard" i branschen. 

Richard Gustavsson är byggnadsingenjör och har sedan 2007 arbetat med överlåtelsebesiktningar och fukt- och byggskadeutredningar. Utför alla typer av besiktningar men är specialiserad på utredning av fukt- och luktskador samt inomhusmiljöproblem. Är certifierad för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

Anders Bergendahl är byggtekniker med över 10 års erfarenhet inom branschen, och har utfört tusentals överlåtelsebesiktningar. Utför alla typer av besiktningar men är specialiserad på överlåtelsebesiktningar. Är även certifierad för att utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter.

fobkab Krypgrund VindBesiktning tak provhål bilar

Vårt verksamhetsområde är västra Sverige, från Göteborg och norröver till Strömstad samt Trollhättan och Vänersborg med omnejd.

Vi är anslutna till SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) och följer SBR's Etiska regler - God ingenjörssed.
Vi besiktigar dock inte enligt den så kallade SBR-modellen, eftersom vi utför en mer omfattande besiktning och har en mer utförlig dokumentation.

sbr


KONTAKTA OSS PÅ 010 167 99 99