Välkommen till Fukt & Byggkonsult AB

Ska du köpa eller sälja villa, fritidshus eller någon annan typ av byggnad, så hjälper vi gärna dig med besiktningen av fastigheten. Vi kan även hjälpa dig med att undersöka de fel och skador som vi upptäcker vid besiktningen. Du vet då vad som behöver åtgärdas och vad det kan komma att orsaka för kostnader. Är du intresserad av försäkringslösning för fastighetsaffären, där både säljaren och köparen har ett skydd mot så kallade "dolda fel" så besiktigar vi för för Gar-Bo Dolda Fel Försäkring i västra Sverige. Fukt och Byggkonsult AB är av finansinspektionen godkända försäkringsmäklare för denna försäkring.

Har du problem med fukt, lukt eller mögel i huset så hjälper vi dig att lösa detta. Genom noggrann utredningsmetodik och avancerad mätteknik klarlägger vi de allra svåraste problem. När vi förstår vad problemet är, kan vi föreslå lämpliga åtgärder utifrån plånbok och behov.

Vi har även bred erfarenhet av juridiska tvister inom fastighetsrätt, d.v.s. skadebesiktningar och tvistemålsbesiktningar.

Vi är Fukt och Byggkonsult AB. Ett företag med erfarenhet och spetskunskap. Fukt och Byggkonsult AB är ett oberoende konsultföretag, med inriktning på byggnadsbesiktningar, fuktskador och inomhusmiljöproblem.
>>mer om Fukt och Byggkonsult AB>>

Vårt verksamhetsområde är västra Sverige, från Göteborg och norröver till Strömstad samt Trollhättan och Vänersborg med omnejd.

Vi är anslutna till SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) och vi är godkända av Gar-Bo Besiktning AB samt Raksystems/Independia Besiktning AB för att utföra överlåtelsebesiktningar enligt respektive modell.
Vi har samarbete med experter inom olika branschspecifika områden för att kunna ta del av den senaste vetenskapen och rönen inom branschen.

bomässa

Byggnadsbesiktning

ÖverlåtelsebesiktningSyftet med en överlåtelsebesiktning är att klarlägga så mycket som möjligt av en byggnads fysiska skick vid en fastighetsöverlåtelse/försäljning. Är underhållet i fas med vad man kan förvänta sig, förekommer det skador, och hur det är ställt med fukten i byggnaden?En...

Läs mer

Byggskadeutredningar

Fukt- och Byggskadeutredningar

Upplever du avvikande lukt i huset eller känner du mögellukt ?Är du orolig för fukt i huset ?Har du upptäckt missfärgningar och mögel på vinden eller i krypgrunden ?

Vi är specialiserade på fuktskador, mögeltillväxt och luktproblem, som kan leda till problem med inomhusmiljön...

Läs mer

Gar-Bo Dolda Fel Försäkring

Dolda fel-försäkring från Gar-Bo

Fukt och Byggkonsult AB besiktigar för Gar-bo överlåtelseförsäkring i västra Sverige.

Vi samarbetar med Gar-Bo som erbjuder ett omfattande försäkringsskydd som gäller för både säljare och köpare. Den som säljer sitt hus är ansvarig och kan bli...

Läs mer

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv