Välkommen till Fukt & Byggkonsult AB

Ska du köpa eller sälja villa, fritidshus eller någon annan typ av byggnad, så kan vi hjälpa dig med att besiktiga. Vi kan även hjälpa dig med att undersöka de fel och skador som vi upptäcker vid besiktningen. Du vet då vad som behöver åtgärdas och vad det kan komma att orsaka för kostnader. Är du intresserad av försäkringslösning för fastighetsaffären, där både säljaren och köparen har ett skydd mot så kallade "dolda fel" så besiktigar vi för för Gar-Bo "GRANSKAT HUS" i västra Sverige.

Har du problem med fukt, lukt eller mögel i huset så hjälper vi dig att lösa detta. Genom noggrann utredningsmetodik och avancerad mätteknik klarlägger vi de allra svåraste problem. När vi förstår vad problemet är, kan vi föreslå lämpliga åtgärder utifrån plånbok och behov.

Vi har även stor erfarenhet av juridiska tvister inom fastighetsrätt, d.v.s. skadebesiktningar och tvistemålsbesiktningar.

Vi är Fukt och Byggkonsult AB. Ett företag med erfarenhet och spetskunskap. Fukt och Byggkonsult AB är ett oberoende konsultföretag, fristående från kedjor och avtal, med specialistinriktning på byggnadsbesiktningar, fuktskador och inomhusmiljöproblem.
>>mer om Fukt och Byggkonsult AB>>

Vårt verksamhetsområde är västra Sverige, från Göteborg och norröver till Strömstad samt Trollhättan och Vänersborg med omnejd.

Vi är anslutna till SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) och vi är godkända av Gar-Bo Besiktning AB för att utföra överlåtelsebesiktningar enligt Gar-Bo modellen.
Vi har samarbete med experter inom olika branschspecifika områden för att kunna få och ge kunskap inom den senaste forskningen.

Byggnadsbesiktning

ÖverlåtelsebesiktningSyftet med en överlåtelsebesiktning är att klarlägga så mycket som möjligt av en byggnads fysiska skick vid en fastighetsöverlåtelse/försäljning. Är underhållet i fas med vad man kan förvänta sig, förekommer det skador, och hur det är ställt med fukten i byggnaden?En...

Läs mer

Byggskadeutredningar

Fukt- och Byggskadeutredningar

Upplever du avvikande lukt i huset eller känner du mögellukt ?Är du orolig för fukt i huset ?Har du upptäckt missfärgningar och mögel på vinden eller i krypgrunden ?

Vi är specialiserade på fuktskador, mögeltillväxt och luktproblem, som kan leda till problem med inomhusmiljön...

Läs mer

Gar-Bo GRANSKAT HUS

Fukt och Byggkonsult AB besiktigar för Gar-bo överlåtelseförsäkring i västra Sverige.

Ett dolt fel är i juridisk mening ett fel eller en skada som inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning (t.ex. en överlåtelsebesiktning) Vidare skall felet eller skadan vara något som man inte kunde förvänta sig av huset...

Läs mer