Välkommen till Fukt & Byggkonsult AB

Ska du köpa eller sälja villa, fritidshus eller någon annan typ av byggnad, så hjälper vi gärna dig med besiktningen av fastigheten. Vi kan även hjälpa dig med att undersöka de fel och skador som vi upptäcker vid besiktningen. Du vet då vad som behöver åtgärdas och vad det kan komma att orsaka för kostnader. Är du intresserad av dolda fel-försäkring så samarbetar vi med Gar-Bo Försäkring AB.

Har du problem med fukt, lukt eller mögel i huset så hjälper vi dig att lösa detta. Genom noggrann utredningsmetodik och avancerad mätteknik klarlägger vi de allra svåraste problem. När vi förstår vad problemet är, kan vi föreslå lämpliga åtgärder utifrån plånbok och behov.

Vi har även bred erfarenhet av juridiska tvister inom fastighetsrätt, d.v.s. skadebesiktningar och tvistemålsbesiktningar.

Vi är Fukt och Byggkonsult AB. Ett företag med erfarenhet och spetskunskap. Fukt och Byggkonsult AB är ett oberoende konsultföretag, med inriktning på byggnadsbesiktningar, fuktskador och inomhusmiljöproblem.
>>mer om Fukt och Byggkonsult AB>>

Vårt verksamhetsområde är västra Sverige, från Göteborg och norröver till Strömstad samt Trollhättan och Vänersborg med omnejd.

Vi är anslutna till SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) och vi är godkända av Gar-Bo Försäkring AB samt Raksystems/Independia Besiktning AB för att utföra överlåtelsebesiktningar enligt respektive modell.
Vi har samarbete med experter inom olika branschspecifika områden för att kunna ta del av den senaste vetenskapen och rönen inom branschen.

Byggnadsbesiktning

ÖverlåtelsebesiktningSyftet med en överlåtelsebesiktning är att klarlägga så mycket som möjligt av en byggnads fysiska skick vid en fastighetsöverlåtelse/försäljning. Är underhållet i fas med vad man kan förvänta sig, förekommer det skador, och hur det är ställt med fukten i byggnaden?En...

Läs mer

Byggskadeutredningar

Fukt- och Byggskadeutredningar

Upplever du avvikande lukt i huset eller känner du mögellukt ?Är du orolig för fukt i huset ?Har du upptäckt missfärgningar och mögel på vinden eller i krypgrunden ?

Vi är specialiserade på fuktskador, mögeltillväxt och luktproblem, som kan leda till problem med inomhusmiljön...

Läs mer

GarBo Dolda Fel Försäkring

GarBo Dolda Fel FörsäkringVad är ett dolt fel?Ett dolt fel är ett fel i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning. Felet ska ha funnits vid köptillfället, vara ett fel som köparen inte borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Det...

Läs mer

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv