Våra tjänster

Vi utför de flesta besiktningsuppdrag och utredningsuppdrag.

Allt från vanliga överlåtelsebesiktningar till stora och komplexa utredningar av inomhusmiljöproblem.

Läs mer om våra tjänster i menyn, eller kontakta oss med dina frågor.

Byggnadsbesiktning

Byggskadeutredning

GarBo Dolda Fel Försäkring