GarBo Dolda Fel Försäkring

GarBo Dolda Fel Försäkring
Vad är ett dolt fel?
Ett dolt fel är ett fel i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning. Felet ska ha funnits vid köptillfället, vara ett fel som köparen inte borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Det ska också påverka husets marknadsvärde.

Varför kan det vara bra att teckna en dolda fel-försäkring?
Om ett dolt fel upptäcks i den sålda fastigheten kan säljaren bli skyldig att ersätta köparen med höga belopp. I de fall säljaren och köparen inte är överens kan det dessutom leda till en besvärlig och kostsam rättsprocess. Med en dolda fel-försäkring kan ansvaret för utredningen lämnas över till försäkringsbolaget. Om felet omfattas av försäkringen utbetalas också ersättning, vilket innebär en trygghet för både säljare och köpare.

Vi samarbetar med Gar-Bo Försäkring AB Här kan du läsa mer om GarBo

GarBo erbjuder flera varianter av dolda fel-försäkring. Det är viktigt att läsa igenom för- och efterköpsinformation samt försäkringsvillkor för att ta del av försäkringens omfattning, undantag och begränsningar. Här kan du läsa mer