Gar-Bo Dolda Fel Försäkring

Dolda fel-försäkring från Gar-Bo

Fukt och Byggkonsult AB besiktigar för Gar-bo överlåtelseförsäkring i västra Sverige.

Vi samarbetar med Gar-Bo som erbjuder ett omfattande försäkringsskydd som gäller för både säljare och köpare. Den som säljer sitt hus är ansvarig och kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i tio år efter att huset har överlämnats till köparen. Med Gar-Bos dolda fel-försäkring Gar-Bo Dolda fel kan du som säljare släppa tankarna på det gamla huset och fokusera på den nya bostaden. Du som köpare vänder dig direkt till Gar-Bo om du misstänker ett dolt fel i ditt nya hus. Gar-Bo utreder ärendet och reglerar skadan.

Ett dolt fel är i juridisk mening ett fel eller en skada som inte kunde upptäckas vid en noggrann undersökning (t.ex. en överlåtelsebesiktning). Vidare skall felet eller skadan vara något som man inte kunde förvänta sig av huset utifrån husets egenskaper d.v.s. byggnadssätt, ålder, skick och till viss del köpeskilling. Det är dessa parametrar som gör begreppet dolt fel komplicerat, och är i viss mån anledningen till att det ofta leder till rättsliga tvister.

Av denna anledning blir det allt vanligare med så kallade ”dolda fel-försäkringar” som oftast föregås av en besiktning utförd av säljaren. En ”dolda fel-försäkring” utgör dock inget skydd för köparen av fastigheten. Ett fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning men som köparen kunde förvänta sig utifrån husets egenskaper faller under köparens ansvar som därmed får stå för kostnaderna själv.

Gar-Bo Försäkring har av denna anledning tagit fram en objektsförsäkring som skyddar både säljaren mot dolda fel och köparen mot fel som i juridisk mening inte är dolda men som inte gick att upptäcka innan förvärvet.

Fukt och Byggkonsult AB är besiktningsföretaget för denna försäkring i västra Sverige (Göteborg, Bohuslän och Trestad)

Läs mer om Gar-Bos dolda fel-försäkring

Här kan du läsa mer om Gar-Bo

Naturligtvis kan du även boka besiktning och försäkring direkt via oss.