Byggskadeutredningar

Fukt- och Byggskadeutredningar

Upplever du avvikande lukt i huset eller känner du mögellukt ?
Är du orolig för fukt i huset ?
Har du upptäckt missfärgningar och mögel på vinden eller i krypgrunden ?

Vi är specialiserade på fuktskador, mögeltillväxt och luktproblem, som kan leda till problem med inomhusmiljön i byggnader.
Genom noggrann utredningsmetodik tar vi reda på vad som orsakar problemet i byggnaden och vad man skall utföra för åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Vi kan och förstår fuktmekaniken, och har alla de instrument som krävs för att kunna mäta och indikera fukt i de flesta byggnadsmaterial och i luft.
Via laboratoriet som vi anlitar kan vi ta materialprover för skadeanalys om så krävs, och vi kan även utföra analyser av inomhusluften om ingen uppenbar skadeorsak kan konstateras.

Vi utför även besiktningar vid juridiska tvister inom fastighetsrätt, d.v.s. skadebesiktningar och tvistemålsbesiktningar.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR PRISUPPGIFTER ELLER OFFERT 010-167 99 99